092.403.8345

To restore aging and dull skin
with promoting collagen and elastin! ฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้าและชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติ
เพิ่มคอลลาเจนที่เหมาะกับผิว

Skin Booster สกินบูสเตอร์

 • Rejuran
  Healer
 • Filorga
  NCTF
  135
 • PDRN
  (DNA)
 • รีจูรัน ฮีลเลอร์
 • ฟิลอก้า NCTF135
 • PDRN ฉีด DNA
SKIN BOOSTER
Rejuran Healer
Rejuran Healer 2cc + Cryocell + LED
19,000 Baht
Rejumate(Rejuran healer 2cc) + Cryocell + LED
22,000 Baht
Filorga NCTF 135
Filorga 3cc + Cryocell + LED
(1 session) 9,900 Baht
.
(3 session) 25,000 Baht
PDRN(DNA)
PDRN(DNA)
4,900 Baht

Types of Skin booster
ประเภทของสกินบูสเตอร์

Boosting collagen production and restoring youthful skinช่วยฟื้นฟูผิวจากภายในRejuran Healer

Rejuran is made of Polynucleotides (PN), derived from salmon DNA to regenerate skin naturally.
ชั้นไขมันของผิวหนังลดลงและผิวมีการโดนแสงแดดมากขึ้นตามวัย รวมไปถึงคอลลาเจนที่อยู่ในแต่ละส่วนของชั้นผิวหนังและความยืดหยุ่นของเส้นใย (Elastic Fiber) ที่ลดลง ทำให้ชั้นผิวหนังแท้บางลงและความยืดหยุ่นลดลงไปด้วย รีจูรัน ฮีลเลอร์จะช่วยแก้ไขผิวหนังเหล่านั้นให้ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้ PN ซึ่งเป็นสารที่เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์
Rejuran healer regenerates epidermis and dermis of skin and restores skin elasticity from thinned and damaged skin.
ฟื้นฟูผิวหนังกำพร้าและผิวหนังแท้ ให้ความแข็งแรงและเต่งตึงแก่ผิวหนังที่บางและเหนื่อยล้า
No Pain! Effects Up!
REJURAN HEALER INJECTIOR
REJURAN HEALER
LESS PAIN! QUICK PROCEDURE! Renewme Skin Clinic has Rejumate that has dedicated 9 pins needle. During Rejuran healer treatment, it is injected uniformly into the targeted skin layer and is decreased solution loss with effects. We can expect less pain during the procedure.
1
Recover protective layers of skin by increasing thickness and density of dermis
Increases thickness and density of dermis (15~30%)
2
Make skin healthy
and elastic
3
Reduce sebum secretion and pores sizes
by balancing between oil and moisture

 Powerful rejuvenating solution, enriched with 53 active ingredients to promote the production of collagen
ฟื้นฟูคอลลาเจนด้วยส่วนประกอบกว่า 35ชนิด !
Filorga NCTF 135

Filorga NCTF135 is one of powerful skin rejuvenating skin booster in France that is called Chanel Injection. It includes 53 another complex ingredients with vital vitamins, and minerals like magnesium, sodium, potassium and calcium etc. It effects intensive moisturizing for dull and loose skin and restore wrinkle and youthful radiance.
ฟิลอก้า NCTF 135 สกินบูสเตอร์แบรนด์ดังจากฝรั่งเศส ด้วยส่วนผสมไฮยาลูรอนกว่า 53 ชนิดเข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้ วิตามิน, กรดอะมิโน, น้ำแร่ธรรมชาติที่มีอัตราส่วนเข้มขน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของไฮยาลูรอนนิวคลีอิกและโมเลกุลสูง ซึ่งจะช่วยลดริ้วรอย, ปรับโทนสีผิว, รูขุมขนเล็กลง, ผิวกระชับ, เพิ่มคอลลาเจน และยังช่วยฟื้นฟูผิวอีกด้วย
1 Increasing thickness and density of dermis with collagen
2 Skin moisturizing&glowing
3 Natural Skin tightening

Interval of Filorga

Recommend at least 5 sessions or more at interval of 3 months
(※It can be different between individual skin condition)

 promoting skin repair and boost cell renewal and collagen.
เติมเต็มด้วย Growth Factor จากภายใน ฟื้นฟูสภาพผิวให้ดีขึ้น !
PDRN (DNA)

DNA Injection involves PDRN derived from DNA extracts from salmon It also can stimulate would recovery with boosting of growth of fibroblasts, that mainly responsible for collagen production. It helps to repair damaged skin cells and stimulate collagen production.
DNA ปลาแซลมอนถือได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด การฉีด DNA หรือที่เรียกว่า ฉีด DNA ปลาแซลมอนเป็นการสกัดสาร PDRN ซึ่งเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งใน DNA จากปลาแซลมอนเพื่อใช้เป็นการรักษาด้านความงามในการฟื้นฟูเซลล์ผิว PDRN หรือโพลีดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ ประกอบอยู่ในเซลล์ผิวค่อนข้างน้อยมาก จึงใช้การสร้าง DNA ที่มีขนาดพิเศษในการเติมเต็มผิวที่เสียหาย รวมทั้งช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและโปรตีนอื่นๆด้วย

Skin booster
For Those who:

สกินบูสเตอร์เหมาะกับใคร !

ปรึกษาออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลการปรึกษา เพื่อการติดต่อกลับอย่างรวดเร็ว

Loading...