092.403.8345

Say Goodbye to Square Jaw! บอกลา หน้าเหลี่ยม!

Square Jaw/V-Line Btoxin Injection โบท็อก V-line หน้าเรียว แก้คางเหลี่ยม

Effective to those who has Overdeveloped masseters with a wide angled jaw เหมาะสำหรับคนที่มีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบดเคี้ยวเยอะเกินไป จนกล้ามเนื้อกรามใหญ่กว่าปกติ

 • Custom-made
  Korean Btoxinโบท็อกเกาหลีที่ผลิ
  ตตามความต้องการ
  • Btoxin is recognized as customized Korean Btoxin with great effects and reasonable price. It is suitable for Koreans and Asians.โบท็อกเกาหลี มีประสิทธิภาพสูง ให้ผลดี และราคาไม่แพง เหมาะสำหรับคนเกาห ลีและคนเอเซียอย่างเรา
 • Safe to reduce
  resistance Btoxinโบท็อกช่วยลดแรง
  ต้านของกล้ามเนื้อ
  • Btoxin is a FDA-approved that is a Pure Botulinu Type A Btoxin without complex protein. It helps people who regularly get Btoxin to reduce resistance.โบท็อก ได้รับการรับรองจากอย.ว่าในตัว ยาไม่มีการผสมของโปรตีนตัวอื่นนอกจ ากตัวยา Botulinu Type A ซึ่งจะช่วยล ดแรงต้านของกล้ามเนื้อ
 • Originally developed
  Btoxinผลิตภัณฑ์ดั่งเดิ
  มของโบท็อก
  • Allergan is the firstl Btoxin that approved by FDA, USA. It has been proved effective and safe and is being used all over the world.โบท็อกได้รับการรับรองจากอย. อเมริกาว่าได้ผล ปลอดภัย และมีการใช้ไปทั่วโลก
Square Jaw Btoxin
Jaw Btoxin (1time)
10,000 Baht

Before & After

- DISCLAIMER -

Before and after photo(s)on the website represent outcomes of individual patients.
As each patient is different, the results may vary by individual.
Content is for informational purposes only and is not to be considered medical advice.

Recommended V line programs With Square Jaw Btoxinขอแนะนำ V-line โปรแกรม ที่ทำร่วมกับการฉีดโบท็อกหน้าเรียว

V line shaped face &
Doublo gold lifting and tightening together!หน้าเรียว V-line ได้ดั่งใจไปกับการยกกระชับใบหน้าด้วย Doublo Gold ไฮฟู

V Line PackageSquare Jaw Btoxin+ Doublo gold (100 shots)

15,000 baht 12,000 Baht

more detail

Doublo Gold Lifting

Doublo gold is a high intensity focused ultrasound (HIFU) energy that transfers heat to skin depths, 3-4 mm into SMAS layer under the skin. It has Lifting effect without incision. Especially, the laser's speed is two times faster than existing double laser, and possible to treat a precise procedures with less painful.

Doublo Gold เป็นวิธีใช้ HIFU ซึ่งเป็นการนำคลื่นเสียงความถี่สู งหรือที่เรียกว่า Ultrasound ปล่อยพลังงานไปในบริเวณที่จำเพา ะใต้ชั้นผิวหนัง โดยพลังงานสามารถลงลึกถึงชั้น SMAS ยกกระชั บแก้ปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่ต้องผ่าตัด นอกจากนี้ยังเร็วกว่าเลเซอร์ Doublo เดิมถึง 2 เท่า รู้สึกเจ็บเล็ก น้อยและมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นอีกด้วย

RENEWME BTOXIN POINT!

 • Safe procedures
  with dermatologists
 • Authentic
  products
 • Treatment time
  (10minutes)
 • Go back to
  routine life
  right after
  treatment
 • เป็นหัตถการที่ปลอดภัย
  ทำโดยแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้
 • มีทรีทเม้นท์ให้บริการ
  (10 นาที)
 • สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้
  โดยไม่ต้องพักฟื้น

Post-Procedural Guidaelines การดูแลหลังจากการทำหัตถการ

 • Occasional bruising may occur; this disappears within 1-2 weeks.
  • สามารถเกิดรอยช้ำขึ้นได้บ้างหลังจากการทำ แต่จะหายไปเองหลังจาก 1-2 อาทิตย์
 • May experience slight redness or injection marks; this should subside within 1-2 days.
  • สามารถเกิดรอยแดงหรือรอยช้ำจากการฉีดยาขึ้นได้ แต่รอยจะหายไปเองหลังจาก 1-2 วัน
 • If the procedure area becomes red, swells excessively, turns,l pale, or causes
  too much pain, visit our clinic.
  • ถ้าบริเวณที่ทำหัตถการมีรอยแดง บวม สีซีดหรือมีอาการเจ็บปวดมากเกินไป กรุณากลับมายังคลินิกของเรา
 • Avoid alcohol and smoking for 1-2 days
  • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มมึนเมา และการสูบบุหรี่หลังการทำ 1-2 วัน
 • Avoid sauna,hot baths  and high temperatures for 1 week
  • หลีกเลี่ยงการอบตัว การแช่น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูง หลังการทำประมาณ 1 อาทิตย์
ปรึกษาออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลการปรึกษา เพื่อการติดต่อกลับอย่างรวดเร็ว

Loading...